Produkty

Produkty firmy TRIOTECH postihují celou škálu komponentů pro oxidační a sterilizační procesy využívajících se v technologiích úpravy a dezinfekce vody ve vodárenství, odpadních vodách, v privátních a veřejných bazénech, wellnesu a v řadě dalších aplikací.

V UV systémech nabízí firma řadu UV reaktorů nízkotlakých popřípadě středotlakých, které jsou využívány ve vodárenství, stáčírnách nápojů, v bazénových technologií a dalších aplikací.

V ozonových systémech jsou to zejména generátory ozonu o výkonu jednotek gramů ozonu až po kilogramy ozonu za hodinu. Jejich použití je zejména v úpravnách vody, v nápojovém průmyslu, v čištění vzduchu v průmyslu, v oxidačních procesech a v aplikacích využívajících oxidačních vlastností ozonu.

Pro řízení a monitoring ozonových technologií nabízí firma TRIOTECH komponenty pro měření ozonu ve vzduchu, ve vodě a alarmy zabezpečující bezpečnost ozonových systémů.

Firma rovněž nabízí bazénové příslušenství počínaje dávkovací chemií, filtrační technikou, čerpací technikou, ohřevem vody až po doplňky a atrakce k bazénům.